Wat gebeurd er met mijn claim als die wordt overgedragen aan de juridische afdeling?

17 juni 2019

Wij hopen jouw claim altijd zo snel mogelijk te kunnen afhandelen. Maar helaas komt het vaak voor dat de luchtvaartmaatschappij blijft weigeren te betalen. In deze gevallen wordt jouw claim overgedragen aan onze juridische afdeling. Bij een juridische procedure zijn we afhankelijk van meerdere partijen en daarom is het moeilijk te bepalen hoe lang deze gaat duren. Het kan zijn dat we dan wat geduld van je vragen.

Het is goed om te weten dat er geen extra kosten verbonden zijn aan een juridische procedure, no cure no pay geldt ook voor claims waarvoor een juridische procedure gestart moet worden. De status van jouw claim kun je ook volgen in jouw online dossier. Maar in deze blog duiken we iets verder in het juridische proces.

Voorbereidende fase

Voordat wij een juridische procedure starten wordt er eerst een juridisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de volgende punten:

  • Dat alle documenten aanwezig en leesbaar zijn
  • Juridische haalbaarheid
  • Of er al soortgelijke procedures gestart zijn
  • Of er al uitspraken zijn over soortgelijke onderwerpen
  • Bij welke rechtbank de procedure gestart moet worden

Dagvaarding of small claim procedure

Wij kunnen twee verschillende soorten procedures starten: een dagvaarding of een small claim procedure. Op het moment dat de luchtvaartmaatschappij een kantoor in Nederland heeft dan moet er een dagvaarding geschreven worden. Deze dagvaarding wordt doormiddel van een deurwaarder fysiek overhandigd aan de luchtvaartmaatschappij.
Op het moment dat de luchtvaartmaatschappij geen kantoor in Nederland heeft wordt er een small claim procedure gestart. Het verzoekschrift in deze procedure wordt niet fysiek overhandigd maar wordt via de post verstuurd.

Dagvaarding, hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer het onderzoek is afgerond gaan onze juristen aan de slag met het schrijven van de dagvaarding. Na het schrijven wordt de dagvaarding overgedragen aan de deurwaarder, die deze moet overhandigen aan de luchtvaartmaatschappij. Vervolgens wordt de dagvaarding ingediend bij de rechtbank, vanaf dat moment gaat de juridische procedure lopen.

De luchtvaartmaatschappij heeft tot de eerst dienende dag om te reageren. Er mag ook uitstel aangevraagd worden waardoor de periode verlengd wordt met vier weken. Het is ook mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij twijfelt aan de bevoegdheid van de rechter, in dat geval reageren wij waarom de rechtbank wel bevoegd is. De rechter gaat hier vervolgens een besluit over nemen, dit besluit heet een tussenvonnis. Wanneer de rechter besluit dat de rechtbank niet bevoegd is stopt hier helaas de procedure, wanneer de rechtbank wel bevoegd is gaat de procedure weer verder.

Dan is het wachten op reactie van de luchtvaartmaatschappij, dit heet een conclusie van antwoord. Wanneer wij deze ontvangen hebben bepaald de rechtbank of er nog een schriftelijke of mondelinge ronde komt. Meestal gaat het hier om een schriftelijke ronde, deze schriftelijke ronde heet een conclusie van repliek. Wanneer onze juristen het niet redden om hier op tijd op te reageren kunnen wij hier ook uitstel voor aanvragen.

Na het versturen van de conclusie van repliek krijgt de luchtvaartmaatschappij nog één keer de mogelijkheid om te reageren. Deze reactie heet conclusie van dupliek, dit is in principe de laatste ronde. De luchtvaartmaatschappij mag dus als laatste reageren, tenzij er in de laatste reactie nieuwe bewijsstukken zijn aangeleverd. In dat geval mogen wij de laatste reactie geven, dit heet een akte. Wanneer de akte verstuurd is, is het wachten op het vonnis van de rechter.

Op elk moment voor het vonnis, kan er door ons of door de luchtvaartmaatschappij een pleidooi worden aangevraagd. Dit is een mondelinge toelichting voor de rechter, beter bekend als hoorzitting. Na het pleidooi is het wachten op het vonnis van de rechter. Dit vonnis komt schriftelijk bij ons binnen. Met de procedures die wij starten is het niet mogelijk om in hoger beroep te gaan. Het is dus een definitief vonnis.

Hoe werkt een small claim procedure?

De voorbereiding van een small claim procedure is precies hetzelfde als die van een dagvaarding. Op het moment dat alles compleet is gaan onze juristen starten met het schrijven van het verzoekschrift. Wanneer het verzoekschrift klaar en gecontroleerd is wordt deze ingediend bij de rechtbank. Dit kun je zien als een aanklacht die wij indienen tegen de luchtvaartmaatschappij.

Nu het verzoekschrift is ingediend heeft de luchtvaartmaatschappij vier weken om te reageren. Deze vier weken gaan in op het moment dat het verzoekschrift ontvangen is door de luchtvaartmaatschappij. Ook hier is het mogelijk dat er uitstel gevraagd wordt waardoor de termijn van vier weken verlengd wordt.

Wanneer de luchtvaartmaatschappij denkt dat de rechtbank niet bevoegd is (dit heet een incidentele conclusie) mogen wij hierop reageren. Wij zullen dan uitleggen en onderbouwen waarom de rechtbank wel bevoegd is. De rechtbank gaat hier naar kijken en zal hierover oordelen. Dit heet een tussenvonnis. Acht de rechtbank zich bevoegd dan gaat de procedure door, in het geval dat de rechtbank zichzelf niet bevoegd acht dan stopt hier helaas de procedure.

Vervolgens is het wachten op het antwoord van de luchtvaartmaatschappij op ons verzoekschrift, dit heet bij een small claim procedure het verweerschrift. Of wij hierop weer mogen reageren is afhankelijk van de rechtbank. In sommige gevallen is dit standaard procedure maar bij sommige rechtbanken moet dit aangevraagd worden. Wanneer een reactie vanuit ons mogelijk en nodig is krijgt de luchtvaartmaatschappij ook nog één ronde om te reageren. Deze twee ronden heetten repliek en dupliek.

Tot slot gaat de rechtbank uitspraak doen, dit wordt ook wel beschikking genoemd. Deze beschikking is altijd definitief.  

Mijn claim staat on-hold

Het kan ook zijn dat jouw claim tijdelijk on-hold staat. In dat geval wachten wij nog op een uitspraak van de rechter in een soortgelijke zaak. Wanneer er een positieve uitspraak wordt gedaan kunnen we voor jouw claim een gelijke behandeling sturen. Reageert de luchtvaartmaatschappij hier wederom niet op dan starten we alsnog een procedure voor jouw claim.  Hierin wordt dan verwezen naar het eerdere uitspraak. Zo wordt jouw zaak alleen maar sterker.

Heb je nog vragen?

Laat een reactie achter